BHV Basis (met E-learning vooraf) - Talent Primair

Training door Kompas Veiligheidsgroep

Bedrijfshulpverlening (BHV) betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. De BHV-ers komen in actie wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen en zo veel mogelijk te beperken. BHV-ers hebben dus een belangrijke taak in de organisatie! 

Om in het bezit van een BHV diploma te komen, volgt u een praktijkmiddag BHV, die wordt voorafgegaan met een e-learning component. Via de computer volgt u de theorie. Als u daarna in een halve dag het BHV praktijkdeel volgt voldoet u aan de eisen voor een BHV certificaat. Tijdens de cursus gaat u aan de slag met levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator).

Lees hier verder>.

LET OP: VOORAFGAAND AAN DE PRAKTIJKMIDDAG, DIENT U DE E-LEARNING GEVOLGD EN AFGEROND TE HEBBEN. DE LINK HIERVAN KRIJGT U ENKELE WEKEN VOOR AANVANG TOEGESTUURD VANUIT KOMPAS.

Deze training wordt verzorgd door Kompas Veiligheidsgroep.

Geen periodes beschikbaar.