1. E-learning Bewustwording AVG - Talent Primair

E-learning door CED groep

Voor wie is de e-learning bedoeld?
iedereen die in het onderwijs werkt met kinderen en persoongegevens 

Waar gaat de cursus over? 
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het privacybeleid is daardoor een stuk strenger geworden. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie. Als organisaties de verplichtingen niet nakomen, zijn besturen daarvoor verantwoordelijk. Sterker nog: zij zijn zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Alle reden dat ook leerkrachten goed weten wat deze nieuw wet voor de werkvloer betekent! Met deze actuele en toegankelijke e-learning van de CED-Groep voldoen besturen aan de inspanningsverplichting om alle medewerkers aantoonbaar over deze nieuwe wet te informeren.  

Inhoud 
* belang van wet AVG
* datalek
* te ondernemen stappen bij een datalek
* veilig gebruik van internet
* het plaatsen van informatie op schoolsite of sociale media: do's en do'nts
* vereiste toestemming van ouders 

Resultaat
* U bent zich bewust van de wet AVG.
* U weet wat de wet AVG op de werkvloer betekent en kunt daarnaar handelen.
* U weet wat een datalek is en u weet wat u moet doen om datalekken tegen te gaan.
* U weet wat u moet doen als er sprake is van een datalek.
* Uw kennis is vergroot over het veilig gebruik van internet.
* U kent de do’s en don’ts voor het plaatsen van informatie op schoolsite of sociale media.
* U weet waar ouders toestemming voor moeten geven. 

Wat u verder nog moet weten…
*
Eens per week wordt de mail met daarin de link naar de e-learning verstrekt naar de deelnemers, vanuit de CED groep.
* De e-learning is zelfstudie, toetsing en reflectie in één: Bij het doorlopen van een e-learningmodule krijgt u nieuwe leerstof gepresenteerd, dan volgt een stukje verwerking van deze leerstof met diverse oefenvormen. Door de directe feedback weet u direct of u de leerstof beheerst.
* U sluit de e-learning af met een eindtoets, die uit meerkeuzevragen bestaat. U ziet direct of u geslaagd bent. Als u slaagt, ontvangt u automatisch een certificaat.
* Er is één herkansing mogelijk. 

Studiebelasting
2 tot 4 SBU 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Stuur uw vraag naar online@cedgroep.nl.


Geen periodes beschikbaar.