Startbijeenkomst Bareka

Incompany door Talent Primair

2e Montessorischool start met het gebruik van Bareka. Daarom plant de 2e Montessorischool een starttraining in de laatste week zomervakantie (regio Noord). Mogelijk wordt daarna nog een verdieping ingekocht.
Met de Bareka Profieltoets Rekenen bouwen leerkracht en leerling samen aan een stevig Rekenmuurtje en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening! 

Zoals in de inleiding al vermeld koopt de 2e Montessorischool een startcursus in. De Profieltoets Rekenen is gebaseerd op jarenlange ervaring opgedaan bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen. De toetsen zijn tevens onderdeel van een uitgebreid onderzoekstraject door de Rijksuniversiteit Groningen, binnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de provincie Fryslân.

De screeningstoetsen en automatiseringstoetsen: “power” én “speed” !
Met de screeningstoetsen worden de hiaten en foutenpatronen in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Daarmee krijgt u een beeld van de “power” van de rekenvaardigheid. Met de automatiseringstoetsen wordt in beeld gebracht, in hoeverre de basiskennis voldoende is geautomatiseerd. Daarmee krijgt u een beeld van de “speed” van de basale rekenvaardigheden. Door in het programma de Profielkaart aan te maken, krijgt u zicht op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheid. De Profielkaart wordt voor leerkracht én leerling gevisualiseerd in het Rekenmuurtje.

Geen periodes beschikbaar.