Coachgesprek DISC - Talent Primair

Training door Talent Primair

Aanmelden via de Talent Primair Academie
                              +
Per mail naar: struijknkemper@gmail.com


Individueel Coachgesprek van 1.5 uur.

Het doel van het coachgesprek is om het zelfinzicht te vergroten over de eigen communicatie (gedrags-) voorkeuren en dieper te kijken naar mogelijke uitdagingen op de werkvloer en het (meer) benutten van de kwaliteiten op het werk. In het gesprek wordt ook de persoonlijke leerwens van de coachee meegenomen in de doelstelling. Deze zal per gesprek dus iets verschillen.  

Tijdens het coachgesprek wordt er aan de hand van het individuele DISC-rapport dieper ingezoomd op de grafieken die uit de analyse naar voren zijn gekomen. Gezien de betreffende personen al de DISC basistraining hebben gevolgd bij Inspiratiebureau Struijk&Kemper, is de basis kennis over de theorie van de DISC al bekend. Hierdoor kan tijdens het gesprek dieper naar het persoonlijke profiel worden gekeken en mogelijke uitdagingen en talenten verder inzichtelijk worden gemaakt. De ervaring leert dat deze gesprekken voor meer inzicht zorgen over de eigen identiteit, gedrag en (gedachten)patronen, waardoor effectiever met bepaalde (werk)situaties kan worden omgegaan.

De coachingsmethodieken van Inspiratiebureau Struijk&Kemper zijn gebaseerd op de positieve psychologie, wat betekent dat altijd wordt uitgegaan van de talenten/krachten van mensen. Er wordt uiteraard wel stilgestaan bij mogelijke belemmeringen die kunnen zorgen dat men niet volledig het eigen potentieel kan benutten, met het uiteindelijke doel om te zorgen dat men met meer plezier en energie invulling kan geven aan het werk.  300,00

Euro

16

Beschikbaar
Geldigheid 10 jaren
Kopen