Interne expertise

Van collega's voor collega's

Talent Primair wil collega's bij elkaar brengen, opdat zij gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Wil jij jouw kennis delen met collega's? Laat het je directie weten en ga in gesprek met een medewerker van HR om de mogelijkheden te bespreken. Wil je in contact komen met deze collega’s, neem dan contact op met:    

Nicole van Blijenburgh: n.vanblijenburgh@talentprimair.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristine Schoonhoven

Blij met data!
Analyseer je eigen groep en krijg tips voor verbeteringen

In een groep van maximaal 6  deelnemers analyseer je de cito-scores van je leerlingen,  spar je over deze gegevens en ga je concreet aan de slag met verbetersuggesties.  Je leert hierbij de verschillende mogelijkheden van ParnasSys verkennen en je leert kijken naar wat belangrijk is. Je vergelijkt dit met een vorig meetmoment,  met de methode-gebonden toetsen en met ZIEN.  Lees hier verder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominique van Vonderen

Mindset, 21e eeuw vaardigheden, (hoog)begaafdheid, talentontwikkeling

Dominique wil kinderen, volwassenen en teams helpen bij ontwikkeling en groei. Om te kunnen ontwikkelen (= leren) zijn vaardigheden vereist. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zelfinzicht, zelfsturing, samenwerking, communicatie etc. De wijze waarop Dominique op school kan helpen bij het aanleren van deze vaardigheden kan in overleg worden bepaald. Te denken valt aan het geven van een presentatie of training, de begeleiding van verrijkingsgroepen, teams, startende IB-ers of het meedenken bij vorming van visie of beleid, coaching of projectmanagement.

Opleidingen
• ECHA, Radbout Universiteit Nijmegen, Specialist in Gifted Education
• Master SEN, Begeleiden en Innoveren, Windesheim
• Pabo, Marnix Academie
• SRM marketingcomm. A + B
• Commerciële Economie, HES J. van Zwijndrecht

Ervaring
Intern Begeleider, begeleider verrijkings -en plusgroepen, coach, leerkracht, docent (HBO), projectmanager, beursmanager,  marketeer, leidinggevende,  communicatie, public relations.

Doelgroep
in overleg leerlingen/OB/MB/BB/dir./OOP/IB

Duur training
in overleg